UTK referencje 15-10-2020

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaświadcza, że firma Dress Code Katarzyna Danowska, Wojciech Danowski Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 23/25 została wyłoniona do opracowania koncepcji, projektu graficznego wraz z kompletem dokumentacji techniczno-technologicznej oraz przygotowaniem zestawów wzorcowych umundurowania galowego i ubiorów polowych dla pracowników UTK.

Przy projektowaniu oraz odszywaniu wzorów ubiorów polowych, firma wzięła pod uwagę specyfikę pracy naszych pracowników. Wzory spełniają nasze oczekiwania zarówno pod względem technicznym, praktycznym, jak i estetycznym. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przygotował dokumentację projektową, dokumentację technicznotechnologiczną oraz wykonał prototypy elementów umundurowania. Firma wywiązała się z zadania w sposób rzetelny i terminowy, a proces realizacji koncepcji nowych wzorów przebiegał sprawnie i efektywnie.

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR GENERALNY