Poczta Polska – referencje 2019.04

Informuję, że firma Dress Code Katarzyna Danowska, Wojciech Danowski Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 23/25 w oparciu o Umowy nr K0055047 z dnia 14.08.2018 roku oraz K00651992018 z dnia 21.11.2018 roku, opracowała projekt graficzny wraz z kompletem dokumentacji techniczno-technologicznej oraz odszyła zestawy wzorów ubiorów składających się z: ubioru służbowego (m.in. stanowiska ds. obsługi klienta), odzieży ochronnej i odzieży roboczej (m.in. listonosze), odzieży dla Zarządu Poczty Polskiej S.A. i Pocztu Sztandarowego.
Firma projektując i odszywając zestawy ubiorów brała pod uwagę komfort użytkowania, specyfikę pracy pracowników PP S.A., przedstawiła odpowiednie pod względem jakościowym tkaniny z uwzględnieniem ich trwałości i odporności w codziennym użytkowaniu. Skomponowała ubiory oraz dodatki, tak aby odzwierciedlały kolorystykę naszej firmy.
Podczas realizacji zamówienia firma wykazała się dużym zaangażowaniem, zgłaszała liczne fachowe propozycje, które były nam bardzo pomocne i wykorzystywane przy ustaleniu ostatecznych wymagań dotyczących przygotowanych wzorów.

Maksyn Gołoś
Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Infrastruktury