MZK Opole referencje 2020-06

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu potwierdza, że dostawy realizowane w ramach ww. umów były i są wykonywane należycie oraz terminowo, a współpraca
z przedstawicielami firmy Dress Code Katarzyna Danowska, Wojciech Danowski Sp. J. z siedzibą w Łodzi przebiega w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Tadeusz Stanicki
Prezes Zarządu Dyrektor Spółki