28. MPK Poznań – 2011

W związku z terminem zakończenia oceny prac nadesłanych na „Konkurs na wykonanie prototypów nowego ubioru służbowego dla kierowców i motorniczych oraz pracowników Nadzoru Ruchu MPK Poznań sp. z o.o.” Komisja Konkursowa jako najlepszą pracę wybrała propozycję DC Aleksandra Drzewiecka Sp. J. (obecnie Dress Code Katarzyna Danowska Sp. J.). Zaproponowany strój najlepiej spełnił wymagane w regulaminie konkursu kryteria zarówno pod kątem walorów projektowych i artystycznych – oryginalność, pomysłowość, atrakcyjność wizualna oraz spójność ze strategią wizerunkową MPK Poznań sp. z o.o., jak również pod kątem walorów użytkowych – funkcjonalność, wygoda, komfort użytkowania oraz spójność zaproponowanych wariantów strojów. Również jakość zaproponowanych materiałów spełniła oczekiwania komisji.