18. RWE Stoen S.A. – 2012

Firma DC Aleksandra Drzewiecka Sp. Jawna (obecnie Dress Code Katarzyna Danowska Sp. J.) przygotowała ubrania służbowe dla wszystkich pracowników RWE Polska mających bezpośredni kontakt z klientem. Efekty pracy spełniają wszystkie nasze oczekiwania w przedmiotowym zakresie.

Firma DC Aleksandra Drzewiecka Sp. Jawna jest godnym polecenia partnerem, który dostarcza usługi na wysokim poziomie oraz zapewnia miłą, profesjonalną oraz szybką obsługę.

Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo pozytywnie i wiążemy z tą firmą nadzieję na dalszą współpracę na niezmienionym poziomie.

 

Katarzyna Bienias
Menedżer