15. PGE – 2015

Firma Dress Code Katarzyna Danowska Sp.J. z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź wykonała na zlecenie PGE Obrót S.A. zamówienie opomiarowania, odszycia i dostarczenia strojów służbowych dla pracowników Biur Obsługi Klienta oraz innych dedykowanych do obsługi Klientów.

Zamówienie było realizowane w ramach umowy z dnia 03.03.2014 r. i obejmowało 449 pracowników. Umowa była realizowana w okresie 03.03.2014 r. do 03.03.2016 r., (24 m-ce) w tym zrealizowano 4 zamówienia uzupełniające.

Firma Dress Code była odpowiedzialna za odszycie modeli prototypowych, opomiarowanie pracowników, opracowanie elektronicznego systemu dokonywania zamówień oraz dostarczenie odzieży, do wskazanych puntów odbioru.

Ponadto, Wykonawca zapewnił możliwość dokonywania prywatnie zakupu firmowych przez strony kontraktu.

Współpraca z Dress Code przebiegała bez zarzutów; zamówienia były realizowane terminowo, bez uchybień, zgodnie z założeniami Zamawiającego.

Z poważaniem

Marlena Skrzydłowska
Dyrektor Departament Sprzedaży i Obsługi Bezpośredniej Klientów Masowych oraz Kanałów Zdalnych
PROKURENT