Odzież dla pracowników

Pracodawca ma prawo wymagać aby wizerunek pracownika zawsze był zgodny i spójny z filozofią firmy i marki dlatego powinien zlecić opracowanie całościowej koncepcji odzieży dla pracowników a także ich późniejszą produkcję i dostawę wyspecjalizowanej firmie.

Profesjonalny wizerunek biznesowy to element pierwszego wrażenia, podkreśla prestiż i autorytet firmy i często decyduje o konkretnych postawach klienta a więc musi:

 • wzbudzać zaufanie,
 • wskazywać na fachowość i kompetencje,
 • wskazywać na wiarygodność, solidność i odpowiedzialność,

Dobrze zaprojektowana odzież dla pracowników spełnia wiele funkcji.

Funkcja zewnętrzna:

 • odzież służbowa staje się komunikatem: „Jaka jest firma, jak bardzo wiarygodna, jak ważni są dla niej jej klienci”,
 • stanowi element konsekwentnie budowanego wizerunku marki,
 • zwiększa kulturę organizacyjną, wprowadza ład estetyczny i zapewnia poczucie spełnienia standardów jakości w obsłudze klienta, zwiększa rozpoznawalność firmy na rynku: pracownicy ubrani według podobnych (ściśle określonych, przemyślanych) zasad, kolory zgodne z logo firmy,
 • wyraźnie odróżnia pracowników firmy od interesantów. Ubrania dla pracowników oznaczone Logo firmy u oraz plakietka (identyfikator) z imieniem i nazwiskiem umożliwiają łatwą identyfikację pracowników,
 • zapewnia dodatkową reklamę – pracownicy ubrani w jednakową odzież stanowią spójną całość z wystrojem salonów sprzedaży i punktów obsługi klienta.

Funkcja wewnętrzna:

 • jest czynnikiem motywacji pracowników oraz ich poczucia przynależności do określonej (wspólnej) organizacji,
 • jest sposobem na integrację zespołu i związanie pracowników z firmą,
 • eliminuje problem błędów w doborze garderoby, który mógłby postawić firmę w niekorzystnym świetle lub zaburzyć całościowy, zamierzony odbiór wizerunku zewnętrznego,
 • wpływa na zwiększenie pewności siebie, poprawia samopoczucie,
 • ubrania dla pracowników zapewnione przez pracodawcę eliminują problem kosztownych wydatków na zbudowanie służbowej garderoby.

Przekaz wizualny odgrywa szczególną rolę w budowaniu wizerunku firmy, odwołując się do emocji i podświadomych skojarzeń. Współcześnie obserwujemy nieustanny wzrost roli obrazu w komunikacji społecznej – dlatego tzw. „ścieżka wizualna” stanowi tak ważną część działań marketingowych i PR-owych każdej firmy, a zwłaszcza tych, które opierają swoją działalność na relacjach z klientami.

Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele takich całościowych projektów. Nasze działania zostały docenione i znajdują odzwierciedlenie w licznych referencjach. Zaufało nam wiele firm. https://www.dresscode.pl/klienci/