Projektowanie

Proponujemy zarówno projekty pojedynczych elementów identyfikacji wizualnej jak i całościową koncepcję odzieży dla pracowników, odzieży reklamowej, odzieży promocyjnej przy zastosowaniu innowacyjnych tkanin z najnowszych kolekcji europejskich producentów i najnowszych technologii nanoszenia logo klienta.

Faza projektowania składa się z następujących działań:

  • konsultacje z klientem, analiza kosztów,
  • prezentacja koncepcji wstępnej: szkice żurnalowe, rysunki techniczne, sugerowana kolorystyka, wybór sposobu naniesienia logo,
  • przygotowanie projektów, próbek tkanin, kosztorysu,
  • uszycie wybranych wzorów, konsultacje, ewentualne modyfikacje wzorów,
  • zaprojektowanie i dobór akcesoriów.

Ponadto proponujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży, na którą składają się:

  • przygotowanie szablonów wraz z opisem,
  • przygotowanie szablonów konstrukcyjnych wraz ze stopniowaniem w rozmiarach,
  • opracowanie założeń technologicznych do wdrożenia produkcji,
  • przygotowanie dokumentacji technologicznej.