Logistyka

Stosujemy specjalnie stworzoną aplikację, która gwarantuje sprawną i sprawdzoną w praktyce, niezawodną logistykę związaną z obsługą kontraktu na każdym jego etapie.

Pracownikom  umożliwia ona zapoznanie się z procedurą przymiarek, sposobem zdjęcia miary, tabelami wymiarów dla poszczególnych wzorów a także dokładnym opisem produktów. Osobom uprawnionym ułatwia składanie zamówień i bieżący monitoring kolejnych etapów realizacji.

Do obsługi każdego zamówienia oddelegowany jest specjalnie powołany zespół.

Świadczymy także usługę magazynowania i  kompletowania dostaw uzupełnionych o elementy dodatkowe np. identyfikatory czy torby zdeponowane przez klienta w naszym magazynie.

Przesyłki kurierskie

Współpracujemy z firmą kurierską, która terminowo dostarcza do placówek terenowych nasze wyroby imiennie zaadresowane dla poszczególnych pracowników.