2. Ekologia vs moda- sustainable fashion

2.12. Grubymi nićmi szyte czyli warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu.

Przeczytałam ostatnio wstrząsający dokument, który  powstał na podstawie raportu z 2014 roku, na podstawie badań warunków pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych przy wsparciu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pracowniczych i związków zawodowych w Bangladeszu.  Został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w Dhace, stolicy Bangladeszu, wśród pracownic i pracowników trzech wybranych fabryk szyjących ubrania LPP S.A., Monnari Trade S.A. oraz Carry sp. z o.o. Publikacja przygotowana została przez Polską Zieloną Sieć, Fundacje Kupuj Odpowiedzialnie www.ekonsument.pl i koalicję Clean Clothes Polska www.cleanclothes.pl przy wsparciu funduszy z UE.

Wyniki przeprowadzonych z pracownikami tych fabryk wywiadów pokazują, że we wszystkich badanych fabrykach pojawiają się na­ruszenia praw pracowniczych. Według badanych:

  • pracownice i pracownicy są zatrud­niani bez jakichkolwiek umów, nie mają zapewnionej żadnej opieki medycznej,
  • pracownice, często poniżej 18 roku życia nie maja dostępu do świeżej wody ani posiłków na terenie fabryki,
  • łamane są normy czasu pracy i prawo do urlopu czy zwolnienia w razie choroby, Powszechna jest praca w niepłatnych nadgodzinach w celu wypełnienia bardzo zawyżonych norm a także praca nocna,
  • zdarzały się przypadki przemocy słownej i fizycznej,
  • w żadnej z fabryk nie działał związek zawodowy ani inna forma reprezentacji pra­cowniczej,
  • płace we wszystkich fabrykach nie wystarczały pracownicom i pracowni­kom na godne życie, dodatkowo były niższe niż gwarantuje prawo, pracownicy nie mieli dostępu do żadnej ewidencji godzin pracy a wypłaty otrzymywali w częściach lub z opóźnieniem,
  • warunki mieszkaniowe pracowników były bardzo złe. Zwykle mieszkali oni w slumsach, bez dostępu do urządzeń sanitarnych w jednoizbowych, małych pomieszczeniach,
  • w badanych fabrykach nie prowadzi się żadnych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Polskie firmy powielają model działania sprawdzony przez między­narodowe koncerny odzieżowe lokując działy projektowania, marketingu i dystrybucji w kraju swojej siedziby, a produkcję zlecając niezależnym dostawcom w tańszych krajach na przykład.Niestety do tej pory polskie firmy nie naśladowały międzynarodowych konkurentów w widocznych działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W przeciwieństwie do firm takich jak Marks&Spencer czy H&M polskie marki do czasu wydania niniejszego raportu nie publikowały swoich kodeksów postępowania zobowiązujących firmy do przestrze­gania podstawowych standardów praw człowieka i ochrony środowiska w całych łańcuchach dostaw, jak również nie udostępniały publicznie strategii wprowadzania takich kodeksów w życie i ewentualnych rezultatów ich monitorowania.

Polskie firmy odzieżowe powinny zapewnić przestrzeganie standar­dów praw człowieka w całych łańcuchach dostaw. Mówią o tym m. in. Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, przyjęte również przez Unię Europejską, w tym Polskę. Jak dotąd żadna z firm liderów rynku odzieżowego w Polsce reguł tych nie przestrzega. Twórcy  raportu  – Clean Cloth Polska przygotowali – listę rekomendacji postulując podjęcie szeregu działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań i standardów wypracowanych już na świecie w ramach wielu międzynarodowych inicjatyw  i wytycznych międzynarodowych organizacji  jak np. Fair Wear Foundation www.fairwear.org.

Firmy odzieżowe mają obowiązek upewnić się, że dobre praktyki pracy są normą na wszystkich etapach produkcji. Powinny przyjąć etyczny Kodeks Postępowania (Code of Conduct), zawierający standardy określone w modelowym Kodeksie Postępowania CCC. Kodeks powinien być wdrażany w całym łańcuchu produkcji oraz być weryfikowany regularnie, wiarygodnie i przejrzyście np. poprzez uczestnictwo w inicjatywach wielostronnych.

Długa droga przed nami!!! Tylko wysoka świadomość  społeczna i presja konsumentów może zmusić  firmy do  realnego wprowadzenia zasad CSR- odpowiedzialnej produkcji odzieży i zrównoważonego rozwoju.

Raport dostępny tutaj:

http://www.cleanclothes.pl/materialy/184/raporty

Katarzyna Aleksandra Danowska

Katarzyna Aleksandra Danowska

- ekspert w zakresie opracowania i wdrażania dresscode’u biznesowego, - doświadczona i wielokrotnie nagradzana projektantka, m.in. "Projektant Roku", "Doskonałość Mody", - duże doświadczenie rynkowe w realizacji projektów strojów służbowych dla takich klientów, jak m.in.: mBank, PZU, Energa, PGE, PGNiG, Enter Air , Neckermann i wielu innych, - na koncie ma liczne szkolenia z zakresu wizerunku biznesowego - miłośniczka i propagatorka idei slow-fashion, - autorka fanpage’u www.facebook.pl/dresscodepl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *